MOOCs: What Higher Education Can Learn From It

In the last twenty years sharing knowledge and information has become very easy because of the explosion of internet technology. This has led to new pedagogical possibilities, also in the field of education. Modern education represents a fusion of powerful communication technologies, internet literacy, and pedagogical innovation which is developing into a new creative paradigm for education. Continue reading “MOOCs: What Higher Education Can Learn From It”

Bildung As A Theory of Learning

In higher education the concept of Bildung is introduced. Bildung (self-cultivation and self-realization) as a reflective tool and as a point of orientation and regulation.
In order to clarify the conception of Bildung theories of transformative learning may be helpful in explaining some of the core features. Continue reading “Bildung As A Theory of Learning”

Toekomstbestendig onderwijs? 

De onderwijsinspectie wil dat studenten met meer plezier naar college gaan en de overheid wil een lerende economie. Beide doelen kunnen we bereiken door trends eindelijk eens toe te gaan passen in het onderwijs, of dat nu ‘gamification’ of ‘de student als inspiratiebron’ is. Een opleiding kan innoveren door zich op te stellen als levend laboratorium. Welke trends zijn er dan? Wat is futureproof onderwijs? Dat is een goede vraag. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen, overtuigingen en mentale modellen heeft elke opleider daar een beeld van. Regelmatig worden deze persoonlijke beelden verfijnd door resultaten van onderzoek, opinie en concepten die de revue passeren. Een onbewust en deels bewust proces dat een eerste praktijktheorie vormt. Al zoekend, lezend en kijkend vallen er een aantal aspecten op. Toekomstbestendig onderwijs lijkt zich te laten kenmerken door: Continue reading “Toekomstbestendig onderwijs? “

What our Youth needs in Higher Education?

The model of higher education has shaped not only how we institutionalize teaching and learning but also how we approach individual education and talent development. The fundamental model of teaching and learning in higher education and professional training is based on a monastic tradition. The medieval European monasteries and early universities supported training for specific professions (law, medicine and church administration). It started the image of people dedicating themselves to learning a standardized curriculum on specific subjects. Professional teachers provided instruction. Education took place in self-regulated, sometimes isolated communities that prepared and certified individuals to return to society. I can see this image still very clear in now-a-days education. But does it still fit to our society? Continue reading “What our Youth needs in Higher Education?”

Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.

Het is niet meer houdbaar om georganiseerde groepsreizen aan te bieden en te verwachten dat studenten vol nieuwsgierigheid en intrinsiek gemotiveerd het beste uit zichzelf willen halen. De felle opmars van standaardisatie heeft als onbedoeld neveneffect: angst en wantrouwen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de waarde van het diploma in de toekomst nog bepaald wordt door een door de overheid aangesteld accreditatie-orgaan. Het beroepsonderwijs is te weinig flexibel om uitdagend te blijven voor onze jongeren. Wanneer we zo doorgaan kan het over 5 jaar wel eens gedaan zijn. Continue reading “Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.”