Creating a Learning Experience

I’ve spent the last couple of days thinking about some tools I will use next year with my students. I want to prepare an inspiring and effective ground for learning. I don’t want to structure and pre-define everything. I do not want to create a community for my students. Instead, I want to create the conditions necessary for the right kind of environment to emerge. Building an environment for the students is likely to result in failure: environments and communities need to be build with the students, with their full participation, through their work and their interactions. Continue reading “Creating a Learning Experience”

UX in Learning Experience Design

User experience (UX) in LXD. The growing complexity and interconnectedness of our now global society has challenged the effectiveness of traditional education systems. The traditional system is designed for the needs of the industrial era. The old model was built upon the idea that a worker his job was to apply the basic skills they had learned. To be successful now and in the future we need to go beyond that—and teach people how to learn, engage, and create. Continue reading “UX in Learning Experience Design”

Best Future-proof Learning Space

We still line our students up in rows facing the same direction toward a voice of authority. We use desks that lock them up in place, where the majority of movement within their staring is eyes forward, eyes down? The experience of space has a profound effect on how we use that space and behave ourselves. Space evokes a particular way of feeling, of being. What is the message we are sending? Continue reading “Best Future-proof Learning Space”

Trendwatching voor het onderwijs

Mijn interesse in trends en trendwatchen komt voort uit mijn wil om leren, onderwijs en werken te doorgronden. Ik wil begrijpen, ik wil leren. Ik wil ontwikkelingen snappen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leren. In mijn zoektocht ben ik in contact gekomen met Fons Maenhoudt, trendwatcher, die mij heeft geïnspireerd om dit te schrijven. Ik zal hier een beeld geven van wat trends zijn en vervolgens een blogpost schrijven over de trendcyclus om af te sluiten met enkele trends waar het beroepsonderwijs mee te maken krijgt. Continue reading “Trendwatching voor het onderwijs”

Wat kan het onderwijs leren van trendwatching

Trendwatchers schieten als paddestoelen uit de grond. Vaak zijn het snelle jongens met de hipste kleren die een snelle presentatie houden, die je als toehoorder op het randje van verbazing en herkenning houden. Ik hou ervan! Ik vind het mooi en voor mij is het een vorm van leren om het onderwijs dat ik ontwikkel nog beter vorm te geven. Het volgen van trends, trendwatchers, hun modellen en aanpak helpen mij om de ontwikkelingen en vaak het gebrek aan ontwikkeling in het onderwijs te begrijpen. De kloof tussen de behoeften van onze jeugd enerzijds en de kenmerken (structuren, inhouden en organisatie) van (hoge)scholen anderzijds, wordt steeds groter. Continue reading “Wat kan het onderwijs leren van trendwatching”