Learning Experience Design

The process of designing an experience, regardless of purpose, is based on reaching a certain outcome. Ideally with as little fuss and as much joy as possible. The purpose of an experience and the environment in which the experience takes place will vary: purchasing a holidays on a tablet, enjoying dinner in a restaurant, or learning to teach a class. Each of these experiences requires its own unique approach but the elements of the design process are mostly the same. The best representation of those elements comes from Jesse James Garrett’s Elements of User Experience. Continue reading “Learning Experience Design”

Deep Learning Mindsets & Strategies

How can we best prepare students for a world that will require more of them? The most important resource in education reform is the learner’s mind. We need to re-ignite the hunger for learning that many students lose along the way. Explicit and embedded work on learning mindsets and learning strategies & habits puts students in the driver seat of learning. It gives them direction to chart their paths to succes and happiness. Lets take you through it. Continue reading “Deep Learning Mindsets & Strategies”

Realizing the Entrepreneur-shift

To be successful in the world of today and in the future you need to have an open, curious mindset ready to make things happen. It’s all about the shift from a predict and control mentality towards the entrepreneurs mentality (also called intrepreneurship). There are several ways to support the process of becoming an entrepreneur at work (entrepreneur-shift). Continue reading “Realizing the Entrepreneur-shift”

The Danger of Standardization

The work of Daniel H Pink is inspiring to me. In his work he describes that education is one of the fastest growing jobs in the world. And with this growth comes the opportunity to change the way educators envision their roles and their classrooms. It’s a great way to decrease educating and start to increase facilitating learning. Guided by findings in educational research and neuroscience, the emphasis on cognitive skills like calculation and memorization is evolving to non-cognitive skills like collaboration and improvisation. Continue reading “The Danger of Standardization”

Empowered Learning in the Makers Movement 

Jules Verne Project – a learning experience needed! 
In my search for more powerful learning grounded in theory and research I came across constructionism. Constructionism is reflected in the learning experience. Within the learning experience learning is an active process, in which people actively construct knowledge and skills from their experience in the world. People don’t get ideas: they make them! Continue reading “Empowered Learning in the Makers Movement “

Intellectual Playfulness and the Power of Feiro

People of all ages need time to learn through play in education. Time spent on play in education becomes less when you grow up in education and life. The erosion of play, creativity and joy in education and lives has devastating effects. Researchers have documented a rise in mental health problems – such as anxiety and depression – among youngsters. This was directly related with the decline in children’s opportunities to play. While play has an important role in fostering social-emotional and cognitive skills. Play also is very important to cultivate creativity and imagination. Continue reading “Intellectual Playfulness and the Power of Feiro”

Opleiden!? Hoe moeilijk is het?

Opleiden is mensenwerk, complex mensenwerk. Elke opleider zal herkennen dat pedagogisch handelen ‘gebeurt’ in de relatie en dat studenten niet simpel door het afdwingen van de juiste leeruitkomsten het ‘juiste’ gedrag laten zien. Het is geen productiewerk! We moeten ons beseffen dat we met mensen te maken hebben. Bovendien dienen we deze studenten niet te zien als dingen die instrumenteel of methodisch behandeld moeten worden. Continue reading “Opleiden!? Hoe moeilijk is het?”

Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.

Het is niet meer houdbaar om georganiseerde groepsreizen aan te bieden en te verwachten dat studenten vol nieuwsgierigheid en intrinsiek gemotiveerd het beste uit zichzelf willen halen. De felle opmars van standaardisatie heeft als onbedoeld neveneffect: angst en wantrouwen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de waarde van het diploma in de toekomst nog bepaald wordt door een door de overheid aangesteld accreditatie-orgaan. Het beroepsonderwijs is te weinig flexibel om uitdagend te blijven voor onze jongeren. Wanneer we zo doorgaan kan het over 5 jaar wel eens gedaan zijn. Continue reading “Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.”

Leerkundige!? Nieuwe beroepsmogelijkheid in het onderwijs!

De discussie is losgebarsten! Welke vaardigheden moeten onze kinderen leren om straks succesvol te zijn (#onderwijs2032)? De lijstjes met nieuwe beroepen voor de toekomst nemen toe. Veel van deze nieuwe beroepen hebben te maken met de technologische vooruitgang. De chip-implementeur en de nanobot verdelger zijn dan toekomstige beroepen. De professional blogger en social media manager zijn daarentegen bestaande beroepen die enkele jaren geleden nog niet bestonden. In deze blog post wil ik de nadruk leggen op een nieuw beroep in het onderwijs. Continue reading “Leerkundige!? Nieuwe beroepsmogelijkheid in het onderwijs!”

Wat kan het onderwijs leren van trendwatching

Trendwatchers schieten als paddestoelen uit de grond. Vaak zijn het snelle jongens met de hipste kleren die een snelle presentatie houden, die je als toehoorder op het randje van verbazing en herkenning houden. Ik hou ervan! Ik vind het mooi en voor mij is het een vorm van leren om het onderwijs dat ik ontwikkel nog beter vorm te geven. Het volgen van trends, trendwatchers, hun modellen en aanpak helpen mij om de ontwikkelingen en vaak het gebrek aan ontwikkeling in het onderwijs te begrijpen. De kloof tussen de behoeften van onze jeugd enerzijds en de kenmerken (structuren, inhouden en organisatie) van (hoge)scholen anderzijds, wordt steeds groter. Continue reading “Wat kan het onderwijs leren van trendwatching”