MOOCs: What Higher Education Can Learn From It

In the last twenty years sharing knowledge and information has become very easy because of the explosion of internet technology. This has led to new pedagogical possibilities, also in the field of education. Modern education represents a fusion of powerful communication technologies, internet literacy, and pedagogical innovation which is developing into a new creative paradigm for education. Continue reading “MOOCs: What Higher Education Can Learn From It”

UX in Learning Experience Design

User experience (UX) in LXD. The growing complexity and interconnectedness of our now global society has challenged the effectiveness of traditional education systems. The traditional system is designed for the needs of the industrial era. The old model was built upon the idea that a worker his job was to apply the basic skills they had learned. To be successful now and in the future we need to go beyond that—and teach people how to learn, engage, and create. Continue reading “UX in Learning Experience Design”

Leo Buscaglia, Inspiring Lessons Learned

Touched by a life changing event in the winter of 1969 Leo Buscaglia decided to start an experimental class at the University where he taught. He wanted to explore the most essential elements of existence and called his course simple: Love Class. In the following years the classes became one of the most popular. In 1972, Buscaglia published the most universal and important ideas in Love: What Life Is All About.

Continue reading “Leo Buscaglia, Inspiring Lessons Learned”

Best Future-proof Learning Space

We still line our students up in rows facing the same direction toward a voice of authority. We use desks that lock them up in place, where the majority of movement within their staring is eyes forward, eyes down? The experience of space has a profound effect on how we use that space and behave ourselves. Space evokes a particular way of feeling, of being. What is the message we are sending? Continue reading “Best Future-proof Learning Space”

 Checklisted childhood

During a decade as teacher, lecturer and coach at secondary education and the University of Sports Studies I knew a large number of students who had lived scheduled lives. It started as children and as young adults most of them couldn’t tell me why they had done it. ‘Because you have to’, is a common heard answer. Having done that, they were stuck in perpetual ‘now what?’ mode, hoping someone else would answer that question for them. Continue reading ” Checklisted childhood”

Rendement, een te smalle basis voor onderwijs. 

Het economisch rendement is een te smalle basis voor ‘goed onderwijs’ en een goed curriculum. Dat betekent echter niet dat we het automatisch eens worden over een alternatief. Dit vraagt om een dialoog over gedeelde waarden, die zorgvuldig gevoerd moet worden. In de jaren ’90 ging het publieke debat over onderwijs vooral over de organisatie van het onderwijs. Daarop volgde in de jaren ’00 een heftige strijd om de vorm van het onderwijs. Sinds enige jaren staat de inhoud van het onderwijs in het middelpunt van de belangstelling. De belangrijkste vraag die daarbij wordt gesteld, is of het huidige curriculum voldoende aansluit op de huidige maatschappij, en vooral die van de toekomst. Hieronder ligt een belangrijker vraag verborgen, namelijk: wat vinden wij goed onderwijs? In deze blogpost wil ik een bijdrage leveren aan het gesprek over onderwijsvernieuwing en curriculum ontwikkeling. Continue reading “Rendement, een te smalle basis voor onderwijs. “

Van Plof-student naar Bof-student

Op vele plekken in het onderwijs zijn mens en systeem van elkaar vervreemd door aansturing van steeds machtiger management. Leren én lesgeven moeten weer terugkeren naar de kern: persoonsgerichte ontwikkeling binnen de collectieve ambitie in plaats van collectief kennis stampen in een toetsingsfabriek plof-studenten.
Het protest van studenten dat om zich heen grijpt verzet zich tegen de dominantie van het rendementsdenken. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg, het echte probleem zit veel dieper. Continue reading “Van Plof-student naar Bof-student”

From Learning Factory to Learning Garden 

At heart, education is all about empowerment of people. It is widely understood that learning is a product of passion and not test taking. Society would have to embrace a more difficult educational model. Schools would become facilitators of passion instead of directors of course material. Their efforts would be unmeasurable by current standards, since individual passion can’t be standardized. The only measurement of any importance would be happiness, achievements, and sense of fulfillment of graduates over time. But, our educational system ruled out empowerment, like Marty Neumeier describes. Instead of teaching us to create, it’s taught us to copy, memorize, obey and keep score. Pretty much the same qualities we look for in machines. Continue reading “From Learning Factory to Learning Garden “

Toekomstbestendig onderwijs? 

De onderwijsinspectie wil dat studenten met meer plezier naar college gaan en de overheid wil een lerende economie. Beide doelen kunnen we bereiken door trends eindelijk eens toe te gaan passen in het onderwijs, of dat nu ‘gamification’ of ‘de student als inspiratiebron’ is. Een opleiding kan innoveren door zich op te stellen als levend laboratorium. Welke trends zijn er dan? Wat is futureproof onderwijs? Dat is een goede vraag. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen, overtuigingen en mentale modellen heeft elke opleider daar een beeld van. Regelmatig worden deze persoonlijke beelden verfijnd door resultaten van onderzoek, opinie en concepten die de revue passeren. Een onbewust en deels bewust proces dat een eerste praktijktheorie vormt. Al zoekend, lezend en kijkend vallen er een aantal aspecten op. Toekomstbestendig onderwijs lijkt zich te laten kenmerken door: Continue reading “Toekomstbestendig onderwijs? “

Rendementsdenken

Sinds de terroristische aanslagen in Europa en de gruwelijke onthoofdingen en verbrandingen door IS, ben ik er van overtuigd geraakt dat ons onderwijs meer op de mens en zijn betekenis in de maatschappij gericht moet zijn. Onderwijs moet de verantwoordelijkheid nemen om naast kennis ook zaken als meerduidigheid, nuance, empathie en verbeelding bij te brengen. Waarheid, sterk gestuurd vanuit eenzijdig onderzoek en rendement vormen vandaag onze grootste bedreiging. Continue reading “Rendementsdenken”

The Misconception of Bloom’s Taxonomy

I think the model of Bloom is wrong. I know this statement sounds absurd in todays education. The unsuspecting side effect of Bloom is happening. So, I think this is something we should rethink, especially since it is so widely taught to teachers and in teacher education. I acknowledge that the taxonomy accurately classifies various types of cognitive thinking skills. It certainly identifies the different levels of complexity. But its organizing framework is wrong. Here’s why. Continue reading “The Misconception of Bloom’s Taxonomy”

The Danger of Standardization

The work of Daniel H Pink is inspiring to me. In his work he describes that education is one of the fastest growing jobs in the world. And with this growth comes the opportunity to change the way educators envision their roles and their classrooms. It’s a great way to decrease educating and start to increase facilitating learning. Guided by findings in educational research and neuroscience, the emphasis on cognitive skills like calculation and memorization is evolving to non-cognitive skills like collaboration and improvisation. Continue reading “The Danger of Standardization”

Do you have a Future Proof Teachers Mindset?

Many of our educational foundations are false realities. We create either things to force students to do things (compliance) or scare them that if they don’t, bad things will happen (fear). Whether it’s grades, detention, points, getting into college, etc., we need better reasons for students to buy in and do amazing work. If we really want our education to be transformational for all students, we have some basic things to address. And these foundational things have nothing to do with integrating technology, standardising learning outcomes, high expectations of assessments, or other things that gets attention in education, nowadays. Continue reading “Do you have a Future Proof Teachers Mindset?”

Empowered Learning in the Makers Movement 

Jules Verne Project – a learning experience needed! 
In my search for more powerful learning grounded in theory and research I came across constructionism. Constructionism is reflected in the learning experience. Within the learning experience learning is an active process, in which people actively construct knowledge and skills from their experience in the world. People don’t get ideas: they make them! Continue reading “Empowered Learning in the Makers Movement “

What our Youth needs in Higher Education?

The model of higher education has shaped not only how we institutionalize teaching and learning but also how we approach individual education and talent development. The fundamental model of teaching and learning in higher education and professional training is based on a monastic tradition. The medieval European monasteries and early universities supported training for specific professions (law, medicine and church administration). It started the image of people dedicating themselves to learning a standardized curriculum on specific subjects. Professional teachers provided instruction. Education took place in self-regulated, sometimes isolated communities that prepared and certified individuals to return to society. I can see this image still very clear in now-a-days education. But does it still fit to our society? Continue reading “What our Youth needs in Higher Education?”

Trends in het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is constant in ontwikkeling. Zowel de ontwikkeling van MOOCs (massive open online course), nieuwe vormen van leren, financiële druk en standaardisatie beïnvloeden het onderwijs landschap. Hogescholen en hun leiders bedenken elke keer weer strategieën om de nieuwste en veranderde beleidsdoelen en prestatie indicatoren te behalen. Midden in al deze veranderingen staat de student. En juist dit besef roept steeds meer vragen op: Wat moeten studenten leren? Op welke wijze maken we studenten betrokken bij hun opleiding? Wat vinden studenten belangrijke waarden in het leven? Hoe kunnen we als onderwijs het beste studenten aantrekken? Hoe houden we onze rendementen hoog? Continue reading “Trends in het beroepsonderwijs”

Onderwijs: wij leveren u elke kleur auto zolang deze maar zwart is.

‘Wij leveren u elke kleur auto, zolang deze maar zwart is’, zei Henry Ford bij de introductie van de T Ford (1903). In ons huidige onderwijs lijken we daar niet ver vanaf te zitten. ‘Wij leveren onderwijs op maat, zolang het leerplan, de toetsing en het diploma gestandaardiseerd en uniform is (2015)’. Hierdoor is de organisatie van het onderwijs, met zijn gedetailleerde functiegerichte eindtermen, kunstmatig hierarchische niveaus en de verdeling van leerstof over leerjaren, een ouderwetse, starre lijn/staforganisatie, waarin eenheidspakketten worden aangeboden. De didactiek van het mondelinge lesgeven bepaalt al meer dan 200 jaar de behavioristische benadering van leren. Opvattingen uit het industriële tijdperk maken onderwijs tot het aanbieden van gestandaardiseerde en voorgeprogrammeerde les- en toetsmaterialen voor een select groepje mensen op een bepaalde tijd en plaats. De gemiddelde docent opereert nog vanuit het delen van teksten en deze voorzien van eigen commentaar en niet vanuit de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingskenmerken van de leerlingen. Continue reading “Onderwijs: wij leveren u elke kleur auto zolang deze maar zwart is.”

Leerkundige!? Nieuwe beroepsmogelijkheid in het onderwijs!

De discussie is losgebarsten! Welke vaardigheden moeten onze kinderen leren om straks succesvol te zijn (#onderwijs2032)? De lijstjes met nieuwe beroepen voor de toekomst nemen toe. Veel van deze nieuwe beroepen hebben te maken met de technologische vooruitgang. De chip-implementeur en de nanobot verdelger zijn dan toekomstige beroepen. De professional blogger en social media manager zijn daarentegen bestaande beroepen die enkele jaren geleden nog niet bestonden. In deze blog post wil ik de nadruk leggen op een nieuw beroep in het onderwijs. Continue reading “Leerkundige!? Nieuwe beroepsmogelijkheid in het onderwijs!”