Festival Buitengoed X-11

Van 25 tot 29 augustus vond in Bunnik het Festival Buitengoed X11 plaats. X11 media en vormgeving is een school voor vmbo en havo in Utrecht waar ongeveer 950 leerlingen onderwijs volgen. De docenten zochten elkaar op in de laatste dagen van hun zomervakantie omdat het onderwijs zich onder druk van het coronavirus en de maatschappelijke maatregelen die daaruit voortvloeien opnieuw dient uit te vinden. Hierom organiseerden enkele docenten met elkaar een festival waarbij ze zich lieten inspireren, met elkaar reflecteerden en ruimte namen om met elkaar onderwijs te maken

Continue reading “Festival Buitengoed X-11”

Sandwichbike

If you are a cyclist and design enthusiast I have a great thing for you. An attractive wooden bicycle that has an awesome ride. I expected a great looking bike but I fell in love with it because of the ride. Using it on a regular base puts a smile on my face everytime. Continue reading “Sandwichbike”

Manifesto 15 Ambassador

This manifesto is about the future of education and it is gaining worldwide support. John Moravec whose perspective on education is global and futuristic started this manifesto in 2015. He is the founder of Education Futures LLC, author of a book called Knowmad Society, and co-director of the Invisible Learning project. Continue reading “Manifesto 15 Ambassador”

Pay What You Want

I have a wonderful job and get payed well for it. I have a challenging task to challenge the status quo and work on the future of higher education. I love it! To become better in my job I always looking for learning opportunities. Continue reading “Pay What You Want”