MOOCs: What Higher Education Can Learn From It

In the last twenty years sharing knowledge and information has become very easy because of the explosion of internet technology. This has led to new pedagogical possibilities, also in the field of education. Modern education represents a fusion of powerful communication technologies, internet literacy, and pedagogical innovation which is developing into a new creative paradigm for education. Continue reading “MOOCs: What Higher Education Can Learn From It”

Bildung As A Theory of Learning

In higher education the concept of Bildung is introduced. Bildung (self-cultivation and self-realization) as a reflective tool and as a point of orientation and regulation.
In order to clarify the conception of Bildung theories of transformative learning may be helpful in explaining some of the core features. Continue reading “Bildung As A Theory of Learning”

Creating a Learning Experience

I’ve spent the last couple of days thinking about some tools I will use next year with my students. I want to prepare an inspiring and effective ground for learning. I don’t want to structure and pre-define everything. I do not want to create a community for my students. Instead, I want to create the conditions necessary for the right kind of environment to emerge. Building an environment for the students is likely to result in failure: environments and communities need to be build with the students, with their full participation, through their work and their interactions. Continue reading “Creating a Learning Experience”

UX in Learning Experience Design

User experience (UX) in LXD. The growing complexity and interconnectedness of our now global society has challenged the effectiveness of traditional education systems. The traditional system is designed for the needs of the industrial era. The old model was built upon the idea that a worker his job was to apply the basic skills they had learned. To be successful now and in the future we need to go beyond that—and teach people how to learn, engage, and create. Continue reading “UX in Learning Experience Design”

Realizing the Entrepreneur-shift

To be successful in the world of today and in the future you need to have an open, curious mindset ready to make things happen. It’s all about the shift from a predict and control mentality towards the entrepreneurs mentality (also called intrepreneurship). There are several ways to support the process of becoming an entrepreneur at work (entrepreneur-shift). Continue reading “Realizing the Entrepreneur-shift”

Best Future-proof Learning Space

We still line our students up in rows facing the same direction toward a voice of authority. We use desks that lock them up in place, where the majority of movement within their staring is eyes forward, eyes down? The experience of space has a profound effect on how we use that space and behave ourselves. Space evokes a particular way of feeling, of being. What is the message we are sending? Continue reading “Best Future-proof Learning Space”

Rendement, een te smalle basis voor onderwijs. 

Het economisch rendement is een te smalle basis voor ‘goed onderwijs’ en een goed curriculum. Dat betekent echter niet dat we het automatisch eens worden over een alternatief. Dit vraagt om een dialoog over gedeelde waarden, die zorgvuldig gevoerd moet worden. In de jaren ’90 ging het publieke debat over onderwijs vooral over de organisatie van het onderwijs. Daarop volgde in de jaren ’00 een heftige strijd om de vorm van het onderwijs. Sinds enige jaren staat de inhoud van het onderwijs in het middelpunt van de belangstelling. De belangrijkste vraag die daarbij wordt gesteld, is of het huidige curriculum voldoende aansluit op de huidige maatschappij, en vooral die van de toekomst. Hieronder ligt een belangrijker vraag verborgen, namelijk: wat vinden wij goed onderwijs? In deze blogpost wil ik een bijdrage leveren aan het gesprek over onderwijsvernieuwing en curriculum ontwikkeling. Continue reading “Rendement, een te smalle basis voor onderwijs. “

Van Plof-student naar Bof-student

Op vele plekken in het onderwijs zijn mens en systeem van elkaar vervreemd door aansturing van steeds machtiger management. Leren én lesgeven moeten weer terugkeren naar de kern: persoonsgerichte ontwikkeling binnen de collectieve ambitie in plaats van collectief kennis stampen in een toetsingsfabriek plof-studenten.
Het protest van studenten dat om zich heen grijpt verzet zich tegen de dominantie van het rendementsdenken. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg, het echte probleem zit veel dieper. Continue reading “Van Plof-student naar Bof-student”

Toekomstbestendig onderwijs? 

De onderwijsinspectie wil dat studenten met meer plezier naar college gaan en de overheid wil een lerende economie. Beide doelen kunnen we bereiken door trends eindelijk eens toe te gaan passen in het onderwijs, of dat nu ‘gamification’ of ‘de student als inspiratiebron’ is. Een opleiding kan innoveren door zich op te stellen als levend laboratorium. Welke trends zijn er dan? Wat is futureproof onderwijs? Dat is een goede vraag. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen, overtuigingen en mentale modellen heeft elke opleider daar een beeld van. Regelmatig worden deze persoonlijke beelden verfijnd door resultaten van onderzoek, opinie en concepten die de revue passeren. Een onbewust en deels bewust proces dat een eerste praktijktheorie vormt. Al zoekend, lezend en kijkend vallen er een aantal aspecten op. Toekomstbestendig onderwijs lijkt zich te laten kenmerken door: Continue reading “Toekomstbestendig onderwijs? “

Rendementsdenken

Sinds de terroristische aanslagen in Europa en de gruwelijke onthoofdingen en verbrandingen door IS, ben ik er van overtuigd geraakt dat ons onderwijs meer op de mens en zijn betekenis in de maatschappij gericht moet zijn. Onderwijs moet de verantwoordelijkheid nemen om naast kennis ook zaken als meerduidigheid, nuance, empathie en verbeelding bij te brengen. Waarheid, sterk gestuurd vanuit eenzijdig onderzoek en rendement vormen vandaag onze grootste bedreiging. Continue reading “Rendementsdenken”

The Misconception of Bloom’s Taxonomy

I think the model of Bloom is wrong. I know this statement sounds absurd in todays education. The unsuspecting side effect of Bloom is happening. So, I think this is something we should rethink, especially since it is so widely taught to teachers and in teacher education. I acknowledge that the taxonomy accurately classifies various types of cognitive thinking skills. It certainly identifies the different levels of complexity. But its organizing framework is wrong. Here’s why. Continue reading “The Misconception of Bloom’s Taxonomy”

The Danger of Standardization

The work of Daniel H Pink is inspiring to me. In his work he describes that education is one of the fastest growing jobs in the world. And with this growth comes the opportunity to change the way educators envision their roles and their classrooms. It’s a great way to decrease educating and start to increase facilitating learning. Guided by findings in educational research and neuroscience, the emphasis on cognitive skills like calculation and memorization is evolving to non-cognitive skills like collaboration and improvisation. Continue reading “The Danger of Standardization”

Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.

Het is niet meer houdbaar om georganiseerde groepsreizen aan te bieden en te verwachten dat studenten vol nieuwsgierigheid en intrinsiek gemotiveerd het beste uit zichzelf willen halen. De felle opmars van standaardisatie heeft als onbedoeld neveneffect: angst en wantrouwen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de waarde van het diploma in de toekomst nog bepaald wordt door een door de overheid aangesteld accreditatie-orgaan. Het beroepsonderwijs is te weinig flexibel om uitdagend te blijven voor onze jongeren. Wanneer we zo doorgaan kan het over 5 jaar wel eens gedaan zijn. Continue reading “Beroepsonderwijs: een georganiseerde groepsreis.”

Trends in het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is constant in ontwikkeling. Zowel de ontwikkeling van MOOCs (massive open online course), nieuwe vormen van leren, financiële druk en standaardisatie beïnvloeden het onderwijs landschap. Hogescholen en hun leiders bedenken elke keer weer strategieën om de nieuwste en veranderde beleidsdoelen en prestatie indicatoren te behalen. Midden in al deze veranderingen staat de student. En juist dit besef roept steeds meer vragen op: Wat moeten studenten leren? Op welke wijze maken we studenten betrokken bij hun opleiding? Wat vinden studenten belangrijke waarden in het leven? Hoe kunnen we als onderwijs het beste studenten aantrekken? Hoe houden we onze rendementen hoog? Continue reading “Trends in het beroepsonderwijs”

Trendwatching voor het onderwijs

Mijn interesse in trends en trendwatchen komt voort uit mijn wil om leren, onderwijs en werken te doorgronden. Ik wil begrijpen, ik wil leren. Ik wil ontwikkelingen snappen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leren. In mijn zoektocht ben ik in contact gekomen met Fons Maenhoudt, trendwatcher, die mij heeft geïnspireerd om dit te schrijven. Ik zal hier een beeld geven van wat trends zijn en vervolgens een blogpost schrijven over de trendcyclus om af te sluiten met enkele trends waar het beroepsonderwijs mee te maken krijgt. Continue reading “Trendwatching voor het onderwijs”

Onderwijs: wij leveren u elke kleur auto zolang deze maar zwart is.

‘Wij leveren u elke kleur auto, zolang deze maar zwart is’, zei Henry Ford bij de introductie van de T Ford (1903). In ons huidige onderwijs lijken we daar niet ver vanaf te zitten. ‘Wij leveren onderwijs op maat, zolang het leerplan, de toetsing en het diploma gestandaardiseerd en uniform is (2015)’. Hierdoor is de organisatie van het onderwijs, met zijn gedetailleerde functiegerichte eindtermen, kunstmatig hierarchische niveaus en de verdeling van leerstof over leerjaren, een ouderwetse, starre lijn/staforganisatie, waarin eenheidspakketten worden aangeboden. De didactiek van het mondelinge lesgeven bepaalt al meer dan 200 jaar de behavioristische benadering van leren. Opvattingen uit het industriële tijdperk maken onderwijs tot het aanbieden van gestandaardiseerde en voorgeprogrammeerde les- en toetsmaterialen voor een select groepje mensen op een bepaalde tijd en plaats. De gemiddelde docent opereert nog vanuit het delen van teksten en deze voorzien van eigen commentaar en niet vanuit de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingskenmerken van de leerlingen. Continue reading “Onderwijs: wij leveren u elke kleur auto zolang deze maar zwart is.”