Best Blogs of 2016

  1. The Misconception of Bloom’s Taxonomy.
  2. Impliciet Actief Leren in de Sport (dutch).
  3. Intellectual Playfulness and the Power of Feiro.

  • The Misconception of Bloom’s Taxonomy — I think the model of Bloom is wrong. I know this statement sounds absurd in todays education. The unsuspecting side effect of Bloom is happening. So, I think this is something we should rethink, especially since it is so widely taught to teachers and in teacher education.
  • Impliciet Actief Leren in de Sport — Steeds meer mensen zien het belang van sporten en bewegen. Erik Scherder is een bekende pleitbezorger van deze boodschap. Het belang van bewegen voor de ontwikkeling van kinderen wordt steeds duidelijker. Ze leren niet alleen sociale vaardigheden en een actieve gezonde leefstijl. Naast het perspectief van gezondheid krijgt juist het effect van bewegen op de ontwikkeling van het brein steeds meer aandacht. Cognitieve functies en bewegen verlopen volgens grotendeels dezelfde processen in onze hersenen, waardoor kinderen die meer bewegen, zich ook cognitief beter ontwikkelen. Hierdoor lijkt impliciet en actief leren een logische weg.
  • Intellectual Playfulness and the Power of Feiro — People of all ages need time to learn through play in education. Time spent on play in education becomes less when you grow up in education and life. The erosion of play, creativity and joy in education and lives has devastating effects. Researchers have documented a rise in mental health problems – such as anxiety and depression – among youngsters. This was directly related with the decline in children’s opportunities to play. While play has an important role in fostering social-emotional and cognitive skills. Play also is very important to cultivate creativity and imagination.