Toekomstbestendig onderwijs? 

De onderwijsinspectie wil dat studenten met meer plezier naar college gaan en de overheid wil een lerende economie. Beide doelen kunnen we bereiken door trends eindelijk eens toe te gaan passen in het onderwijs, of dat nu ‘gamification’ of ‘de student als inspiratiebron’ is. Een opleiding kan innoveren door zich op te stellen als levend laboratorium. Welke trends zijn er dan? Wat is futureproof onderwijs? Dat is een goede vraag. Gebaseerd op persoonlijke ervaringen, overtuigingen en mentale modellen heeft elke opleider daar een beeld van. Regelmatig worden deze persoonlijke beelden verfijnd door resultaten van onderzoek, opinie en concepten die de revue passeren. Een onbewust en deels bewust proces dat een eerste praktijktheorie vormt. Al zoekend, lezend en kijkend vallen er een aantal aspecten op. Toekomstbestendig onderwijs lijkt zich te laten kenmerken door:

Geen fabrieken maar tuinen: Het gaat om het ontmoeten, om samenwerken in allerlei vormen. De nadruk op holistisch (geïntegreerd) onderwijs. De opleiding staat open voor en werkt samen met de buitenwereld, zowel fysiek (van fabriek (school) naar tuin (campus)) als virtueel (online aanbod (mooc));
– Een variëteit aan werkvormen. Specifieke kennisdomeinen, vaardigheden en gedrag als experience. Kenniseilanden, vaardigheidsmarkten, begeleidingsmagazijnen, games, job festivals en expert meetings zullen bijdragen aan het leren. Van zittend onderwijs tot al lopend leren.
– Adaptief en gepersonaliseerd leren. Onderwijs op ieder zijn eigen niveau met behulp van transparantie tools zoals track & trace systemen en learning analytics. Alleen zo kan iedere student op eigen niveau excelleren, los van de onderwijsniveau.

toekomstbestendigheid

Ok, en hoe kunnen we ons onderwijs nu toekomstbestendig maken? Iedere opleiding experimenteert. Neem bijvoorbeeld foto’s van je opleiding, studenten, werkveld, mensen en onderwijssituaties vanuit de vraag: wat blijft, wat verdwijnt? Dat geeft inzicht. Of organiseer een toekomstdag, waar toekomstige studenten, studenten, docenten, mensen uit het bedrijfsleven en onderzoekers samen bedenken hoe het onderwijs van de toekomst eruit kan zien. Trendwatching, scenarioplanning en/of design thinking kunnen hierbij helpen.

future proof onderwijs

Voor een ander deel is de bouw van een persoonlijke digitale leeromgeving voor gepersonaliseerd leren en game-based leren nodig. Deze leeromgeving kun je je voorstellen als een soort dashboard. In dit dashboard is de student zijn eigen regisseur en kan hij kennis vergaren, vaardigheden trainen, opdrachten maken, toetsen doen en samenwerken. Het dashboard geeft de student en docent inzicht in de leerprestaties (big data, learning analytics) en geeft de arbeidsmarkt inzicht in de opgedane vaardigheden (en diploma’s). Tal van onderwijs startups zouden dit dashboard kunnen bouwen. Alles wat tot nu toe bestaat (ELO’s, wikiwijs, LMS-en) is van onvoldoende kwaliteit, te fragmentarisch – niet holistisch genoeg. Er worden miljarden besteed aan onderwijs bakstenen – terwijl de meest voor de hand liggende innovatie nauwelijks aandacht krijgt. Wie heeft het budget en trekt de kar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: