Mensen hebben recht op ongelijke behandeling.

In de snel veranderende samenleving die steeds kennisintensiever wordt zie ik een toenemende vraag naar maatwerk en personalisering.
Wat leerlingen en studenten vooral leren in ons huidige onderwijs is het steeds opnieuw overwinnen van drempels die voor hen zijn opgeworpen. De drempels staan voor de toetsen, examens en eindtermen waaraan leerlingen en studenten moeten voldoen. Dit maakt ons onderwijs niet gericht op ontwikkeling maar slechts op het bereiken van een grens. We weten allemaal wat dit met mensen doet.

Het pleidooi voor het vernieuwen van onderwijs wordt steeds breder gedragen. Het platform Operation Education (OE) en United 4 Education (U4E) groeien sterk en VPRO’s Tegenlicht ging gisteravond over ‘De onderwijzer aan de macht’. Betrokkenen wijzen allen op de veranderingen die zich in de samenleving voltrekken. Deze is zo complex en stelt zulke andere eisen aan de kennis en vaardigheden van mensen dan pakweg twintig jaar geleden. Meer dan ooit is er behoefte aan differentiatie, vertrouwen en leervaardigheden. Onderwijs moet de burgers immers voorbereiden op het uitstekend functioneren in een steeds veranderende maatschappij. Drempels en een sterke ‘one-size-fits-all’ georiënteerde organisatie en didactiek helpen niet. Op dit moment doet de overheid en het onderwijs te weinig. Hulde aan de helden van Tegenlicht.

generatiekloof

Directe aanleiding voor de noodzaak tot vernieuwen zijn de globalisering en de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie. Deze digitale snelweg van de 21ste eeuw zal tot sterke hervormingen leiden net als de boekdrukkunst in de Middeleeuwen dat deed. Het biedt kansen leren echt persoonlijk te maken. Leren op maat, in uitdagende online en offline leeromgevingen, voorzien van directe feedback en feed forward aangepast leren maken een standaard diploma overbodig. Leren is gebaseerd op vertrouwen en sluit aan bij je talenten. Laten we het waar maken.

Eeuwenlang kenden we twee werelden: de fysieke wereld en de mentale wereld. Sinds de introductie van ICT is er een derde wereld bijgekomen: de virtuele wereld (cyberspace). Deze wereld is te karakteriseren als een gemeenschappelijke, grensoverschrijdende, virtuele leer- en werkomgeving. Deze virtuele wereld heeft veel invloed op de fysieke en mentale werelden van nu. Onderwijs omarm deze wereld en doe er je voordeel mee. De leerlingen en studenten zijn er al lang!

tijd voor begeleiding

Het is belangrijk om de lerende mens steeds opnieuw uit te dagen. Competent handelen vereist mastery learning, een volledige beheersing van de noodzakelijke kennis en vaardigheden en het sturen van je eigen loopbaan en leerproces.
De moderne, flexibele werknemer moet niet alleen in staat zijn werk goed te doen maar dit ook mede vorm te geven en mee te denken over verbeteringen en vernieuwingen van producten, diensten en processen. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij zijn eigen beroep en loopbaan steeds opnieuw vorm geeft.

Wanneer we (overheid en onderwijs) dit echt willen realiseren is het nodig om onderwijs te verzorgen vanuit vertrouwen, talent meer aandacht te geven, online state-of-the-art leeromgevingen te maken zodat docenten en opleiders meer tijd krijgen om individuen te begeleiden in hun ontwikkeling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: