Trends in het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is constant in ontwikkeling. Zowel de ontwikkeling van MOOCs (massive open online course), nieuwe vormen van leren, financiële druk en standaardisatie beïnvloeden het onderwijs landschap. Hogescholen en hun leiders bedenken elke keer weer strategieën om de nieuwste en veranderde beleidsdoelen en prestatie indicatoren te behalen. Midden in al deze veranderingen staat de student. En juist dit besef roept steeds meer vragen op: Wat moeten studenten leren? Op welke wijze maken we studenten betrokken bij hun opleiding? Wat vinden studenten belangrijke waarden in het leven? Hoe kunnen we als onderwijs het beste studenten aantrekken? Hoe houden we onze rendementen hoog?
Dit zijn geen nieuwe vragen maar de antwoorden op deze vragen veranderen snel. De vragen worden ook steeds kritischer gesteld door de overheid (NVAO en NQA) en de maatschappij. Enkele trends, ontwikkelingen om, in mijn ogen, rekening mee te houden.

multi-disciplinair

Curricula (onderwijsprogramma’s) zullen meer multi-disciplinair worden.
Huidige modellen, die vaak teruggrijpen op opleiding, gebouw, lokalen en hoeveelheid uren (fte), maken plaats voor modellen waarin studenten vanuit verschillende disciplines werken, denken en leren. Het zal meer en meer gaan over ondernemende, nieuwsgierige en creatieve professionals die samenwerken aan echte oplossingen. Hogescholen moeten daarom opnieuw kijken hoe ze gebouwen en ruimte inzetten om deze nieuwe behoefte te bevredigen. Voorzichtige voorbeelden hiervan zien we in student-in-bedrijf varianten op vele opleidingen. Vaak is er sprake van ruimte die ter beschikking wordt gesteld om studenten hun eigen bedrijf te helpen ontwikkelen. Het is vaak een succesvolle manier om studenten sterk gemotiveerd te houden in wat ze doen. Dit zou veel meer kunnen en niet alleen gericht op het opzetten van een bedrijf maar ook op het worden van een ondernemende professional die vanuit zijn talenten in staat is creatieve oplossingen te bedenken, problemen op te lossen en werk te creëren.

trends in hbo

MOOC en traditioneel leren

Curricula zullen een gebalanceerd geheel vormen van MOOCs en traditioneel leren. Al jaren is er discussie over online leren. Waar deze zich in het verleden concentreerde op het aanbieden van online onderwijs is het nu veel meer zaak van goede balans vinden tussen online en traditioneel leren. In de meeste beroepsopleidingen is online leren nog sterk ondervertegenwoordigd. Online leren is enorm toegenomen de laatste jaren. Sinds 2003 is leren op afstand (online) sterker gegroeid dan het traditionele beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs moet erkennen dat zowel online en offline leren kenmerkend is voor hedendaags en toekomstig leren. Het is aan te raden een visie en strategie te ontwikkelen die online leren verbind met offline leren om het 24/7 leren, waar dan ook te ondersteunen. Het gaat daarbij om een meer gepersonaliseerde benadering van studenten in coaching, instructie en materiaal.

technologie

Beroepsonderwijs moet investeren in technologie. De huidige studenten nemen niet alleen hun ‘mobile device’ mee naar school, zij gebruiken deze ook buiten de colleges, in de stad, thuis en tijdens het sporten, kortom: overal. Dit doet een veel groter beroep op de ICT (IT) infrastructuur.
Internet en technologie moet voor ons werken, snel, logisch en effectief. Overal toegang en mogelijkheden in contact te komen zowel voor studenten als voor opleiders. Dit natuurlijk om het leerproces en effectief werken te ondersteunen. Deze bewustwording is er bij alle beroepsopleidingen zeker maar het gebruik van ‘augmented reality’ als Layar/Aurasma, Google Glass en Oculus, heeft veel minder de aandacht. Terwijl juist ‘augmented reality devices’ het onderwijs en de campus enorm kunnen veranderen. Hoe kan het gebruik van ‘augmented reality devices’ de leerbeleving van studenten en opleiders vergroten? Het is aan te raden hierover na te denken, zeker met het oog op een belangrijke andere uitdaging binnen www: cyber security, oftewel online veiligheid.

trends hbo samenwerken

samenwerken

Beroepsonderwijs zal samenwerken met de private sector.
De tijd dat onderwijsinstellingen geld kregen voor het aantal ingeschreven studenten heeft de laatste jaren plaats gemaakt voor een op prestaties gebaseerde overheidsfinanciering. Dit heeft direct invloed op de prioriteiten en investeringen van deze onderwijsinstellingen. Rendementen, studieloopbaanbegeleiding, onderzoek en BKE (basis kwalificatie examinator) staan daarom hoog op de agenda. Het effect ervan lijkt op vele plekken standaardisatie te zijn. Onderwijsprogramma’s worden meer dichtgetimmerd om succes te halen op prestatie indicatoren uit het huidige beleid. Velen realiseren zich niet dat met deze korte termijn aanpak het ondernemende, nieuwsgierige karakter van vele studenten met het badwater wegloopt. Daarmee neemt de innovatiekracht snel af en loont het bewusteloos volgen van vooraf afgesproken en ingevulde programma’s.
Daarom zal het werkveld en daarmee het bedrijfsleven steeds vaker invloed willen hebben om talentvolle studenten (die er nog steeds zijn) aan hun te binden. Zowel profit als non-profit organisaties zijn steeds vaker bereid om samen met het beroepsonderwijs leer- en onderzoekstrajecten vorm te geven en te financieren. Steeds vaker lukt het private partners om een uniek en vaak zeer leervol traject voor studenten te realiseren die afwijkt van de standaards en competentie profielen zoals de opleiding voorstaat. Deze aanpak groeit en bouwt momentum. Het is aan elke opleiding en instelling zelf om hierin een goede, passende aanpak te vinden.

Er is geen kant-en-klare oplossing. Degenen die open staan en bereid zijn om gedifferentieerd en op maat onderwijs te bieden dat er toe doet zal studenten, ook in de toekomst, blijven aantrekken.
Het is aan de onderwijsinstellingen, cvb’s, directeuren, schools, teamleiders, opleidingen en opleiders om over deze ontwikkelingen na te denken en te reageren. Want bedenk goed: verandering is de enige zekerheid tot voortbestaan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: