Waar sta jij in de trendcyclus?

Je hebt originals, watchers, setters, volgers en laatkomers. Waar sta jij in deze trendcyclus?De ontwikkeling van trends worden door mensen bepaald. In alle bevolkingsgroepen zijn bronfiguren te herkennen. Er zijn mensen die aan de vooravond van nieuwe trends staan, er zijn watchers, setters, volgers en laatkomers. Binnen elke groep van mensen is dit onderscheid ook waar te nemen en op deze wijze ontwikkeld een trend zich. De trend is dus nooit precies hetzelfde voor de verschillende brongroepen.
We onderscheiden de original, de trendsetter, de trendwatcher, de trendvolger en de laatkomers (Maenhoudt, 2003/2009)

Original

Een original is zichzelf en heeft geen voorbeelden nodig om zijn leven in te vullen. Hij is totaal onafhankelijk van anderen en heeft geen angst voor onzekerheid. Voor trendsetters en trendwatchers zijn de originals in de picture. Een original beleeft zijn leven vanuit een diepe kern en vormt hierdoor een eventuele basis voor een nieuwe trend.

Trendsetter

Trendsetters zijn de vormers van een nieuwe trend en geen grondleggers van een nieuwe trend, dat zijn de originals. De trendsetters zijn hele creatieve persoonlijkheden, die ervan houden om patronen, gewoontes en zekerheden te doorbreken. Je kunt de trendsetter beschouwen als een persoon die zich wil onderscheiden van de massa, hij gedraagt zich als een ontdekkingsreiziger, die bereid is om risico’s te nemen en het avontuur wil aangaan bij het zoeken naar iets nieuws.

Trendwatcher

Een trendwatcher kijkt naar wat leeft in de samenleving, zoekt naar een nieuwe trend en signaleert deze in het beginstadium. Een trendwatcher gaat te werk als een soort verkenner. Hij is op zoek naar nieuwe (of herontdekken van) ideeën die kans maken om door anderen te worden overgenomen en uit te groeien tot een nieuwe trend.

Trendvolger

Volgers zijn de groep die ervoor zorgen dat een trend een trend wordt. Volgers zijn de grote meerderheid die zorgt voor groeikansen. Volgers zijn zich meestal niet bewust van hun cliché handelen. Ze halen hun info uit massa media en uit lijfsbehoud en sociaal aanzien volgen ze ‘de norm’.

Laatkomer

De laatkomer interesseert zich niet echt voor trends. Samen met de volgers zijn ze vanuit het oogpunt van ontwikkeling de minst interessante groep binnen de trendcyclus. Ze voegen niets toe en vormen vaak een rem voor verdere ontwikkeling. Wanneer de laatkomer in beeld komt is de trend aan zijn laatste fase bezig. De laatkomer mag in de ogen van de setters en de watchers dan wel een loser zijn, toch is zijn waarde in het geheel even belangrijk.

jij?

Met deze cyclus zijn producten, beroepen, mensen, organisaties en veranderingsprocessen in kaart te brengen. Er is geen goed of fout! Tot welke groep behoor jij? Het geeft inzicht in je behoeften. In welke groep vallen je collega’s over het algemeen? Zo kun je analyseren in welke mate behoeften overeenkomen en wat de betekenis is van verandering voor mensen. Ook kun je je eigen organisatie plaatsen in de cyclus. Voor wat voor organisatie werk je? Wat zijn nu de kenmerken van ons huidige beroepsonderwijs, gezien vanuit deze trendcyclus?

Ik heb in mijn vorige blogpost een beeld gegeven van wat trends zijn en beschrijf nu de trendcyclus van Fons Maenhoudt. Ik wil ontwikkelingen snappen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leren. Het heeft mij geholpen om mijn inzicht te vergroten in hoe mensen reageren op verandering. Ook heeft het me inzicht gegeven in hoe een trend/verandering zich ontwikkeld. In mijn zoektocht ben ik in contact gekomen met Fons Maenhoudt, trendwatcher, die mij heeft geïnspireerd om dit te schrijven. Hierna zal ik trends en ontwikkelingen beschrijven voor het beroepsonderwijs in mijn volgende blogpost.

Bronnen:
Fons Maenhoudt, 2003, Trends herkennen, begrijpen, gebruiken en creëren, Fons Maenhoudt.
Fons Maenhoudt, 2009, Trends in de toekomst, Fons Maenhoudt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: