Onderwijs: wij leveren u elke kleur auto zolang deze maar zwart is.

‘Wij leveren u elke kleur auto, zolang deze maar zwart is’, zei Henry Ford bij de introductie van de T Ford (1903). In ons huidige onderwijs lijken we daar niet ver vanaf te zitten. ‘Wij leveren onderwijs op maat, zolang het leerplan, de toetsing en het diploma gestandaardiseerd en uniform is (2015)’. Hierdoor is de organisatie van het onderwijs, met zijn gedetailleerde functiegerichte eindtermen, kunstmatig hierarchische niveaus en de verdeling van leerstof over leerjaren, een ouderwetse, starre lijn/staforganisatie, waarin eenheidspakketten worden aangeboden. De didactiek van het mondelinge lesgeven bepaalt al meer dan 200 jaar de behavioristische benadering van leren. Opvattingen uit het industriële tijdperk maken onderwijs tot het aanbieden van gestandaardiseerde en voorgeprogrammeerde les- en toetsmaterialen voor een select groepje mensen op een bepaalde tijd en plaats. De gemiddelde docent opereert nog vanuit het delen van teksten en deze voorzien van eigen commentaar en niet vanuit de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingskenmerken van de leerlingen.

ruimte voor mensen

Wat de overheid en de onderwijsinstellingen zinvol vinden, vinden steeds minder mensen en bedrijven betekenisvol. Deze kloof wordt steeds groter en is ook een van de belangrijkste redenen dat studenten afhaken. Betrokkenheid is een voorwaarde om te leren. Betrokkenheid creëer je door aan te sluiten op de kennis, de ambitie en kwaliteiten van de studenten en hen vooral serieus te nemen. De uitdaging voor ons onderwijs is om ruimte te bieden aan doelen die voortkomen uit de eigen persoonlijkheidsstructuur. Dit soort doelen werken motiverend en roepen positieve emoties en energie op (award-system). Doelen die niet voortkomen uit de eigen persoonlijkheidsstructuur werken meestal demotiverend en roepen negatieve emoties en energie op (punishment-system). Studenten die in hun leeromgeving gefrustreerd worden uiten dit door niet actief meedoen, please gedrag naar opleiders, uitstel in studiegedrag, uiten van ongenoegen, klieren en spijbelen.
onderwijs leveren elke kleur auto
Veelal zijn we grotendeels voorbijgegaan aan de ontwikkelingen van toenemende zelfstandigheid, toenemende diversiteit en vooral toenemend leervermogen.
Waarde en zingeving ontlenen studenten aan: behoeften, doelen, motivatie en veiligheid. In een krachtige inspirerende leeromgeving betekent dit dat het gaat om:

– betekenisvol leren (interessant en in de context);
– persoonlijke balans (succesvol zijn en zelftevredenheid);
– sociale balans (zich serieus genomen voelen, zelf keuzes kunnen maken = autonomie).

investeren in leren

Wat maakt het de moeite waard om te investeren in ontwikkelingsbehoefte en – kenmerken van studenten?
Uit onderzoek blijkt dat bijzondere prestaties enkel plaatsvinden wanneer je wordt aangesproken op die dingen waar je goed in bent (talent in actie) en waar je plezier aan beleeft (passie). Onderzoek heeft bijvoorbeeld laten zien dat de mate waarin mensen kunnen werken vanuit hun kwaliteiten een van de beste voorspellers van betrokkenheid is. Betrokkenheid van studenten is weer een van de beste voorspellers van ‘performance’. Alleen hierom moet de focus toch veel meer liggen op de talenten, ontwikkelingsbehoefte en -kenmerken in plaats van op het leerplan en de toetsvorm?!

Uit onderzoek blijkt verder dat het werken vanuit je talent (in actie), het kunnen doen waar je goed in bent, een positief effect heeft op emoties als interesse, motivatie en voldoening. Deze positieve emoties hangen sterk samen met creativiteit en innovatie. En deze creativiteit en innovatiekracht hebben we hard nodig in de huidige en toekomstige wereld.

trenducation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: