Werken vanuit je kracht.

Innovatie is steeds meer een container begrip aan het worden. Te pas en te onpas wordt het gebruikt om……. tja om wat eigenlijk? Innovatie wekt in ieder geval de indruk dat je er toe doet en dat het hot and happening is wat je doet.
Hoe ontwikkel je innovatief gedrag bij studenten? Is het inmiddels een nietszeggende competentie geworden waarin studenten laten zien het gewenste gedrag te reproduceren die door docenten is vastgesteld of mogen we nog kritisch denkende, unieke professionals opleiden die niet tot een standaard zijn terug te brengen? Ik hoop het laatste!

Om te komen tot innovatie en het creëren van een experience is het nodig om flexibel te zijn in je denken, te handelen en te durven. You can’t think out-of-the-box if you don’t know what’s inside-the-box. We stimuleren nieuwsgierig gedrag en het realiseren van ideeën. Geen kant en klare kennis bewusteloos kunnen toepassen, maar juist aan het werk en jezelf uitdagen……. al dan niet met hulp van een opleider.

aandacht voor wat goed gaat

Hierbij gaan we uit van krachtgericht coachen. Het is een manier om in te zetten op positieve gevoelens en kracht. We besteden aandacht aan de idealen van studenten. Zelfs als iets teleurstellend is verlopen, kan nog steeds de vraag gesteld worden wat het ideaal van de student was en is. Door vervolgens te ‘liften’ (wat denk je over dit ideaal, wat voel je erbij en wat wil je ermee?) wordt tevens bewustwording versterkt over de kernkwaliteiten die altijd verbonden zijn met een ideaal. Vervolgens kan door de student gereflecteerd worden hoe die kernkwaliteiten (nog sterker) ingezet kunnen worden. Deze ingangen maken reflectie veel aantrekkelijker dan een focus op de teleurstelling. Dit is nodig om vertrouwen te ontwikkelen in eigen kunnen en zo het lef te hebben uitdagingen aan te gaan die vaak als te spannend worden gezien. Dit is de basis van innovatief gedrag: werken vanuit je kracht!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: